jasammira:

Posle svakog našeg susreta, tada, tih dana,
postajao sam, bar za milimetar, bolji čovek.
Uvek kada bih je video bila je lepša, ceo svet
je bio lepši sa njom. A i ja sam bio lepši…
Svaka naša reč imala je smisao, svaki dodir
suštinu a svaki susret neku svoju skrivenu
poruku. Tek pored nje sam postao Neko. Tek
pored mene je postala Nešto. Pred njom sam
bio najbolji. Sa mnom je bila najbolja.
Pobeđivali smo zajedno!!!

1 note
  • Random person : Books are stupid, Ew, movies are better, why read when you can watch?
  • Me : I will look for you
  • Me : I will find you
  • Me : and i will kill you
684 notes